• uhajtolić [ukroić, uciąć, przyciąć]: Możesz mi uhajtolić króme chleba. Przygryze sobie knobloszkiem. Inform. Uhajtolił grubaśnóm sznyte. Jak to wetknie do gymby? Inform.

sieci społecznościowe