• umączkować wych. z użycia [nakrochmalić]: Dawni, jak musiaam chłopu koszule umónczkować i wyprasować, to miaam wiyncy roboty. Inform. Jak mi moja na niedziele koszule umączkowała, ładnie wybiglowała, to czowiek szed do kościoła jak jaki hrabia. Inform.