• upypłać [ubrudzić]: Z nosa puściła mu sie czerwóno, że sobie upypłoł cołką bluzke i wywijoł jak rzeźnik. Na podwyrku wszyndzie błocko, jak grajóm w piułke, to zaraz sobie pazury upypłajóm. Całkóm kalafe sobie upypłoł. Inform. Dziecko, czy musisz zaraz tak upypłać ręce? Zasłysz.