• wiaruchna blm, eskpr. [ludzie; ludziska]: Nic to, wiaruchna mawiał często na celi przeżyło się ciężkie chwile na krypie [...] Mam rację, wiaruchna, czy nie? Kuchnia Felek, ziemniaki zgniją! Wiaruchna! Schlus z całą lanią, mówię, wiaruchna i jazda idziemy do... wojska. No, wiaruchna, dylejcie dali. Możecie być spokojni. Jo cołki czas szpycuję, czy aby nie ma jakiego nieprzezpieczeństwa. Wiaruchna, idymy na drzuzgowki? Zasłysz.