Żeby dłużej żaby żyły

Od marca do połowy kwietnia trwa wiosenna migracja płazów do miejsc rozrodu. W celu ochrony tych zwierząt, tak jak w roku ubiegłym, czasowo zamknięte zostaną niektóre poznańskie ulice. 

Zdjęcie przedstawia ropuchę - grafika artykułu
Płazy co roku wędrują pomiędzy zbiornikami wodnymi, będącymi miejscami ich rozrodu, a siedliskami lądowymi (lasami, łąkami, zielenią miejską)/ fot. Pixabay

Płazy co roku wędrują pomiędzy zbiornikami wodnymi, będącymi miejscami ich rozrodu, a siedliskami lądowymi (lasami, łąkami, zielenią miejską). Te ostatnie są wykorzystywane jako obszary aktywności letniej lub oferują teren do hibernacji w okresie zimowym. Największe nasilenie śmiertelności drogowej tych zwierząt ma miejsce w czasie migracji wczesną wiosną i jesienią, gdy masowo giną wędrujące do zbiorników ropuchy szare, traszki i żaby brunatne.

Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Zarządem Dróg Miejskich, Miejskim Inżynierem Ruchu oraz Strażą Miejską Miasta Poznania, już od wielu lat podejmują działania w celu zmniejszenia śmiertelności płazów w czasie migracji.

Obecnie, aby uchronić płazy przed śmiercią, w związku z ich przemieszczaniem, od 6 marca do 15 kwietnia, w godz. 18:00 do 6:00 czasowo zamknięte zostaną ulice: Ku Dębinie (nie dotyczy mieszkańców), Leśnych Skrzatów (przy stawku Marcelińskim) oraz Radarowa (gmina Tarnowo Podgórne). W pozostałych godzinach obowiązuje na nich ograniczenie prędkości do 20 km/h. Podobne ograniczenie prędkości wprowadzono też na zamkniętej dla ruchu (z wyjątkami) ul. Warmińskiej.

Ochrona płazów w okresie migracji to nie jedyne działania podejmowane dla tych zwierząt. Dużym krokiem było uchwalenie w 2011 roku Użytku Ekologicznego "Traszki Ratajskie". Ochroną objęto fragment parku na osiedlu Tysiąclecia, położony pomiędzy aleją im. Ks. Mieczysława Radziejewskiego i torowiskiem linii tramwajowej. W parku powstał ogród deszczowy z jak największym wykorzystaniem naturalnych surowców, pojawiła się nowa zieleń, w tym łąka kwietna. Nastąpił także demontaż nawierzchni asfaltowej, którą zastąpiły nowe nawierzchnie mineralne oraz z kostki brukowej. Populacje płazów, zamieszkujących teren użytku, należą do rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem. Park na os. Tysiąclecia stanowi ich ostoję gatunkową. Dlatego też konieczne jest monitorowanie siedlisk oraz szczególna dbałość o bezpieczeństwo płazów, połączona z kontrolą liczebności gatunku. 

Warto pamiętać o płazach podczas codziennych spacerów, jazdy rowerem i autem.

AJ/ WKiŚ