Infoteka


Z pomocą dzikim ptakom i ssakom

Specjaliści z Uniwersytetu Przyrodniczego przez kolejne trzy lata będą zajmować się dzikimi ptakami oraz małymi ssakami wolno żyjącymi z terenu Poznania - Miasto podpisało kolejną umowę na funkcjonowanie ośrodka leczenia i rehabilitacji zwierząt.

Zaproszenie do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia odpadów kierowanych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu w okresie od 1 lutego 2021 do 30 kwietnia 2021 roku

AKTUALIZACJA: W DNIU 27 STYCZNIA 2021 ROKU POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE - Miasto Poznań (" Miasto" ) zaprasza Państwa do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 kierowanych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (" ITPOK "), zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Energetycznej 5 (gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie) w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. - Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, w związku z czym nie wiąże Miasta, a otrzymanie oferty nie rodzi po stronie Miasta obowiązku zawarcia umowy.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania uprzejmie informuje o wejściu w życie uchwały nr XXXIX/690/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Tym samym ważność utracił dotychczasowy Regulamin z roku 2017. - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawową uchwałą regulującą zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Poznań i Suchy Las

Informujemy, iż w dniu 30.12.2020 r. pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" a Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. została zawarta Umowa dotycząca utworzenia i prowadzenia stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na okres od 02.01.2021 do 31.12.2022 r.   - W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem PSZOK dla właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Konkurs na ferie! Nagrody czekają!

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania - zaprasza serdecznie młode poznanianki i młodych poznaniaków - do udziału w konkursie plastycznym pt. "Moje zimowe obserwacje".

30-lecie Inicjatywy Lokalnej w Poznaniu!

Wzrost gospodarczy każdego miasta w znacznym stopniu uzależniony jest od jego mieszkańców. Dla tych, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce, powstała inicjatywa lokalna - jedna z form kooperacji Urzędu z mieszkańcami Poznania. Społeczności lokalne, zainteresowane partnerską współpracą na rzecz budowy infrastruktury technicznej, zgłaszają taką inicjatywę do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Wyniki konkursu!

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego "Energicznie działamy - energię oszczędzamy!".

Opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnych dla dzieci

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania realizuje przedsięwzięcie pod nazwą - Opracowanie i wydanie publikacji edukacyjnych dla dzieci: komiksu poruszającego tematykę związaną z postępowaniem z odpadami oraz książeczki na temat racjonalnego wykorzystania energii w Poznaniu - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

AKTUALIZACJA! Energicznie działamy - energię oszczędzamy

AKTUALIZACJA!!! - Termin składania prac został wydłużony do 4 grudnia 2020 r.  - Z uwagi na wydłużenie terminu składania prac wyniki konkursu zostaną opublikowane do 18 grudnia 2020 r.  - Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza najmłodszych poznaniaków do udziału w konkursie plastycznym pt. "Energicznie działamy - energię oszczędzamy". Akcja jest realizowana w ramach Poznańskiego Dnia Energii. 

Zakończono zapisy na bezpłatną sterylizację i kastrację kotów

Wyczerpana została dodatkowa pula miejskich środków, przeznaczona na bezpłatne zabiegi kastracji i sterylizacji kotów właścicielskich. Zainteresowanie akcją było bardzo duże, przez co gabinety wstrzymały już zapisy. Do końca roku będą realizowały jedynie zabiegi zgodnie z uzgodnionymi terminami.

Zielona energia z Poznania zasili naukę

W 2021 roku 13 polskich uczelni zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w swojej działalności. Ekologiczny prąd będzie pochodził ze znajdującej się w stolicy Wielkopolski Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Smart innowacje w Poznańskim TBS

Poznańska Spółka jest właścicielem ponad 3500 mieszkań zlokalizowanych na 15 osiedlach na terenie całego Poznania. PTBS nie tylko buduje nowe obiekty w duchu smart, ale sukcesywnie modernizuje istniejące, wykorzystując przy tym innowacyjne rozwiązania i technologie.

Zakład Lasów Poznańskich szuka wolontariuszy

Spacery wśród drzew można połączyć z działaniami służącymi ochronie przyrody. Zakład Lasów Poznańskich poszukuje wolontariuszy, którzy chcą wspomóc jego pracowników w codziennej pracy i zrobić coś pożytecznego dla terenów zielonych.