II edycja obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania uprzejmie informuje, że w terminie od 1 do 30 września 2021 r. na terenie miasta Poznania odbywać będzie się obowiązkowa II edycja deratyzacji.

deratyzacja - grafika artykułu
deratyzacja

Obowiązek przeprowadzania deratyzacji w wymiarze ogólnomiejskim wynika z Uchwały nr XXXIX/690/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Poznania
. Jest on podstawową uchwałą regulującą zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta.

Obszary objęte obowiązkową ogólnomiejską deratyzacją zostały określone właśnie w tym Regulaminie. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których zlokalizowane są budynki zabudowy wielolokalowej - ze szczególnym uwzględnieniem piwnic, miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i wolno stojących komórek i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, lokale gastronomiczne, obiekty handlowe branży spożywczej, targowiska i giełdy rolno- spożywcze, magazyny żywności, gospodarstwa rolne
i hodowlane, zakłady przetwórstwa żywności, szpitale, hotele, internaty, domy akademickie i bursy, budynki placówek oświatowych, żłobków i domów pomocy społecznej, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie, obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, schronisko dla zwierząt, ogród zoologiczny.

Przypominamy również, że na właścicielach i zarządcach nieruchomości ciąży obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na bieżąco w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości, co przewidują przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi.

W czasie trwania akcji Straż Miejska Miasta Poznania oraz służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będą kontrolować właścicieli nieruchomości pod kątem sprawdzenia wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni oraz uporządkowania terenu nieruchomości.

Szczegółowych informacji odnośnie akcji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej pod numerami telefonu: 61 878 55 59, 61 878 15 00.

Komunikat Prezydenta Miasta Poznania, plakat informacyjny oraz wykaz firm deratyzacyjnych i prowadzących sprzedaż preparatów deratyzacyjnych dostępny jest na stronie

Załączniki

sieci społecznościowe