Jan Kosmecki

Kierownik Oddziału Polityki Mobilności i Transportu w strukturze Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę w administracji samorządowej rozpoczął w 2007 roku. Brał udział w tworzeniu strategicznych dokumentów o tematyce transportowej w Mieście Poznaniu.

Od 2017 roku zaangażowany w tematykę związaną z elektromobilnością oraz wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań transportowych w celu zrównoważenia mobilności miejskiej.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej