Metodyka Agile w Urzędzie Miasta Poznania

Agile to sposób myślenia o zarządzaniu złożonymi przedsięwzięciami, od konkretnych projektów po całe organizacje. To ścisła i partnerska współpraca stron, iteracyjny i przyrostowy sposób dostarczania rezultatów oraz otwartość na zmiany, poprzez elastyczną adaptację do zmieniających się okoliczności.

W Urzędzie Miasta Poznania wdraża się metodykę Agile szczególnie jako model realizacji projektów informatycznych. Metodyka pozwala na iteracyjną realizację projektów i bardziej efektywną realizację zadań niż w tradycyjnym modelu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej