Komunikat w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wścieklizną.

Bezpieczeństwo
Komunikat w sprawie rozporządzenia nr 3/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, określającego obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny, wokół ognisk choroby w mieście Poznań.
Fot. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu - grafika artykułu
Obszar zagrożony.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt - wścieklizny, wokół ognisk choroby w mieście Poznań w rejonie ulic Żeromskiego 9, Umultowskiej oraz Kresowej. Na obszarze zakazuje się:
a) organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę.
b) wprowadzania i wyprowadzania psów i kotów nieszczepionych przeciwko wściekliźnie z terenu i na teren obszaru zagrożonego.
W obszarze zagrożonym nakazuje się poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, które nieposiadają aktualnie ważnych szczepień przeciwko tej chorobie. Zakazy i nakazy obowiązują mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na danym terenie. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ulicach, ścieżkach dla pieszych i rowerzystów oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic zwyraźnym napisem: "UWAGA WŚCIEKLIZNA - OBSZAR ZAGROŻONY". Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej i obowiązuje do odwołania