Konkurs Smart City - wakacyjne poszukiwania

Wyjeżdżasz na wakacje? Znajdź najciekawsze, najbardziej innowacyjne rozwiązanie, które mogłoby być wdrożone w Poznaniu.

Konkurs Smart City - wakacyjne poszukiwania
Konkurs Smart City - wakacyjne poszukiwania

Realne rozwiązanie musi dotyczyć jednego z 6 obszarów identyfikujących inteligentne miasto, tj.: Ludzi, Jakości Życia, Środowiska, Gospodarki, Zarządzania Miastem lub Mobilności. Celem konkursu jest promocja idei Smart City oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań funkcjonujących na świecie, które można wdrożyć w Poznaniu do poprawy jakości życia. Uczestnikami konkursu mogą być Studenci Uczelni Wyższych w Poznaniu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy opisując krótko z jakim problemem spotkałeś się w Poznaniu, pokaż rozwiązanie, które istnieje w innym dowolnym mieście na świecie. Do zgłoszenia załącz zdjęcie lub film.
Zgłoszenia w konkursie będzie można dokonywać od 22 września 2019 r. do 15 października 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy będzie udostępniony 22 września 2019 r.

film