Trwają prace nad Programem Działań Smart City

W dniu 19 marca odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Miasta Poznania, Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, dotyczące  Programu Działań Smart City.

warsztaty
Warsztaty

Podczas dwugodzinnych warsztatów z reprezentantami różnych dziedzin, w Strefie +jeden przeprowadzono burze mózgów na temat smart city tzw. inteligentnego miasta. Rozważano jak definiować miasto inteligentne, oraz dlaczego miasto Poznań potrzebuje Programu Działań Smart City.
Pierwsze zadnie miało na celu pokazać relację przyczyny i skutku, związku pomiędzy poszczególnymi etapami analizy projektu. Dlatego też, na początku uczestnicy podjęli próbę  sformułowania  celu głównego programu działań.  W kolejnych krokach przeanalizowano korzyści jakie niesie realizacja programu, nowe zachowania i kompetencje, które umożliwiają osiągnięcie celu, oraz produkty projektu. Następnie, gdy wyszczególniono korzyści, uczestnicy pracowali nad stworzeniem siatki interesariuszy oraz określeniem ich relacji z daną korzyścią.  Zadanie pozwoliło na określenie, których interesariuszy i na jakim etapie angażować podczas powstawania programu działań.