Węzeł Grunwaldzka - zmiana organizacji ruchu

Przebudowa układu komunikacyjnego na granicy Poznania i Plewisk postępuje, widać coraz więcej elementów nowego węzła przesiadkowego. Ze względu na postęp prac, od 17 marca konieczne będzie zawężenie na ul. Twardogórskiej, a także przesunięcie toru jazdy na ul. Grunwaldzkiej.

W rejonie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Twardogórskiej przebudowywane będą sieci uzbrojenia terenu, z tego względu konieczne jest zawężenie ul. Twardogórskiej. Prace powinny potrwać około tygodnia.

Druga zmiana planowana w tym terminie dotyczy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Wołczyńskiej w kierunku Plewisk - zmieni się tam jedynie tor jazdy, co pozwoli na kolejny etap prac w zakresie sieci uzbrojenia terenu. W efekcie od 17 marca z dotychczasowej strony zachodniej ruch zostanie przełożony na wschodnią. Zmieni się również organizacja ruchu pieszych, dla których dostępny będzie chodnik po przeciwnej stronie ulicy niż obecnie. Dojazd i dojście do posesji mogą być tymczasowo utrudnione. Należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie.

sieci społecznościowe