Zmiany w okolicy skrzyżowania ul. Estkowskiego, Garbary i Małe Garbary

Trwa budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Estkowskiego, Małe Garbary, Wolnica i Solnej. 15 września zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie miasta.

Na jezdniach ul. Estkowskiego i Garbary (od strony Cytadeli) frezowana będzie nawierzchnia, która w kolejnych krokach zostanie zastąpiona nową. Prace prowadzone będą na północnej jezdni ul. Estkowskiego od mostu Bolesława Chrobrego do skrzyżowania z ul. Garbary. Oznacza to konieczność wyłączenia pasów ruchu dla jadących od Śródki do centrum. Częściowo prace dotyczą także południowej jezdni ul. Estkowskiego, co oznacza czasowe zmiany dla jadących w stronę Śródki. Nawierzchnia frezowana będzie również na północnej części skrzyżowania ul. Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego, tzn. na wjeździe i zjeździe ze skrzyżowania od strony Cytadeli. Mimo wykonywanych prac przejazd w każdym kierunku zostanie zapewniony.

Aby wynikające z robót utrudnienia były możliwie najmniejsze, prace zostały podzielone na etapy. Będą miały charakter dynamiczny. Gdy tylko zakończą się na jednym odcinku, to zostanie on ponownie udostępniony i prace przeniosą się na kolejny. Postęp tych robót (i idące za nimi zmiany dla kierowców) będzie zależny głównie od warunków atmosferycznych. 15 września prace rozpoczną się od frezowania nawierzchni prawego pasa ul. Estkowskiego na odcinku od mostu Chrobrego do ul. Szyperskiej (jezdnia północna). Wtedy prawy pas od ul. Szyperskiej do Garbary pozostanie przejezdny. Następnie przywrócony zostanie ruch na prawym pasie od mostu do ul. Szyperskiej, a równolegle wyłączony zostanie kolejny odcinek prawego pasa od ul. Szyperskiej do Garbar. W kolejnym kroku analogiczne prace zostaną wykonane na lewym pasie ul. Estkowskiego. Tam także najpierw wyłączony z ruchu zostanie odcinek lewego pasa między mostem a ul. Szyperską, a po sfrezowaniu nawierzchni i przywróceniu tam ruchu, prace przeniosą się na odcinek między Szyperską a skrzyżowaniem z ul. Garbary. Później frezowana będzie jeszcze część jezdni przy wyspie rozdzielającej od strony ul. Małe Garbary, ale nie będzie się to wiązać z większymi utrudnieniami.

16 września (sobota) rano prace prowadzone będą na lewym pasie ul. Estkowskiego - na wylocie w stronę Śródki. Frezowane będą też dwa lewe pasy na północnej stronie ul. Garbary, czyli utrudnienia będą dotyczyły jadących w stronę Cytadeli. Po zakończeniu tych prac, ekipa drogowców przeniesie się analogicznie na dwa prawe pasy na wlocie ul. Garbary od strony Cytadeli.

W kolejnym tygodniu wykonawca przystąpi do układania nowej nawierzchni jezdni na pasach ruchu i częściach skrzyżowania, o których mowa powyżej. Jeżeli pogoda na to pozwoli, prace te rozpoczną się we wtorek 19 września. Wtedy to obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu podobne do tych z dni 15-16 września, o czym będziemy informować.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prac.

sieci społecznościowe