Awaria sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naramowicka - Serbska

Bezpieczeństwo
Uwaga! - Awaria sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Naramowicka - Serbska

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w powyższej lokalizacji.