Remont nawierzchni jezdni ulicy Dąbrowskiego.

Transport
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 10 do 30 lipca 2024 r., w związku z remontem nawierzchni jezdni południowej ul. Dąbrowskiego, nastąpią zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania z ul. Polską oraz dojazdu do niego od strony zachodniej.

W pierwszym etapie zamknięty zostanie prawy pas wlotowej południowej jezdni ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem w ul. Polską i niemożliwy będzie skręt w prawo w ul. Polską. Utrzymany zostanie przejazd lewym pasem na wprost oraz w lewo w ul. św. Wawrzyńca. Wprowadzone zostaną zmiany w sterowaniu ruchem na skrzyżowaniu. Objazd wytyczono ulicami: Dąbrowskiego, Szpitalną i Nowina.

W drugim etapie zamknięty zostanie lewy pas południowej jezdni ul. Dąbrowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Polską i niemożliwy będzie przejazd na wprost w kierunku ul. Szpitalnej oraz lewoskręt w ul. św. Wawrzyńca. Dozwolony będzie jedynie skręt w prawo z prawego pasa ulicy Dąbrowskiego w ul. Polską. Wprowadzone zostaną zmiany w sterowaniu ruchem na skrzyżowaniu. Objazd wytyczono ulicami: Dąbrowskiego (tunelem pod skrzyżowaniem z ul. Polską), św. Wawrzyńca i Żeromskiego oraz ul. Polską, Nowina i Szpitalną (na Ogrody).

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.