Budujemy zielony Poznań

Schładzanie miast w trakcie fal upałów, zrównoważone gospodarowanie wodą, poprawa efektywności energetycznej budynków i jakości powietrza - to ważne wyzwania ekologiczne, przed którymi stają współczesne miasta. Właśnie rusza program "Ciepło dla Miast" umożliwiający zainteresowanym przedstawienie swojej wizji miasta przyszłości.    

Projekt "Ciepło dla Miast" zainaugurowano w Szkole Podstawowej nr 25. Dzieci wzięły udział w warsztatach bazujących na narzędziu edukacyjnym Ecocraft - ekologicznej odsłonie słynnej gry Minecraft
Projekt "Ciepło dla Miast" zainaugurowano w Szkole Podstawowej nr 25. Dzieci wzięły udział w warsztatach bazujących na narzędziu edukacyjnym Ecocraft - ekologicznej odsłonie słynnej gry Minecraft

 "Ciepło dla Miast" to nowoczesna propozycja edukacji dla zrównoważonego rozwoju w miastach. Zachęca mieszkańców do zaangażowania się w życie swojej miejscowości. Program skierowany jest do wszystkich - dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego celem jest wypracowanie wraz z mieszkańcami i lokalnymi liderami rozwiązań odpowiadających na najważniejsze, stojące przed miastem wyzwania.

- W kwietniu tego roku rozpoczęliśmy wdrażanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Podjęliśmy tym samym wyzwanie łagodzenia negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk, takich jak upały czy nawalne opady, nawiedzające nasze miasto coraz częściej - mówi Katarzyna Kierzek-Koperska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania. - Wdrażanie planu następuje nie tylko poprzez realizację strategii na szczeblu samorządowym. Niezwykle ważne jest dla nas zwiększanie świadomości społeczności mieszkańców w zakresie zmian klimatu oraz ich aktywny udział w inicjatywach dotyczących tej tematyki. Miasto tworzą ludzie a nasze młode pokolenie stanowi przyszłość Poznania. Zapraszam wszystkich mieszkańców do współpracy. Jesteśmy otwarci na wasze pomysły - dodaje Kierzek-Koperska.

FILM

Program "Ciepło dla Miast" realizowany jest w ramach Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju "Razem dla środowiska". Dzięki współpracy partnerów, zidentyfikowane zostały tematy i obszary szczególnie istotne dla środowiskowego rozwoju miasta w trzech lokalizacjach: Starego ZOO oraz okolic dwóch szkół: przy ulicy Krakowskiej 10 i Prądzyńskiego 53, w obrębie których pracować będą uczestnicy programu.

- Program "Ciepło dla Miast" jest kontynuacją naszych doświadczeń i działań prowadzonych we współpracy z urzędami miast w całej Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju. Program jest także flagowym przykładem współpracy międzysektorowej wokół zmian klimatycznych i dostosowania miast do nowych wyzwań środowiskowych  - mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska. - Udział samorządów w programie jest dla nas szczególnie ważny. Jest bowiem gwarantem realnej zmiany środowiskowej, do której dążymy.

Program bazuje na innowacyjnym narzędziu edukacyjnym Ecocraft - ekologicznej odsłonie słynnej gry Minecraft. W wirtualnym odpowiedniku trzech fragmentów poznańskich dzielnic uczestnicy gry zaprojektują wymarzoną, zrównoważoną, zieloną przestrzeń odporną na zmiany klimatu.

- Pilotażowa edycja programu, którą realizowaliśmy w zeszłym roku szkolnym na warszawskiej Pradze-Północ, spotkała się z doskonałym przyjęciem młodego pokolenia. Powstało kilkanaście niezwykłych projektów, pokazujących, że młodzi ludzie widzą przyszłość swojego miasta w zielonych barwach - mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa. - Cieszymy się, że w tegorocznej edycji nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorośli, będą mieli możliwość sprawdzić się w działaniach na rzecz swojego miasta, przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwić adaptację miasta do zmian klimatycznych.

Ważnym elementem programu będzie konkurs na opracowanie propozycji zmian i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań, które odpowiadać będą wyzwaniom środowiskowym, takim jak schłodzenie przestrzeni miejskiej czy poprawa jakości powietrza. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz  miejskich aktywistów, organizacji pozarządowych i liderów, którzy chcieliby się podzielić swoim pomysłem na zielony rozwój miasta. 

 - Udział w tego typu przedsięwzięciu jest jednym z najlepszych przykładów partnerstwa Veolii z władzami miasta. Cieszę się, że to właśnie w Poznaniu będziemy realizowali projekt, który jest jednocześnie angażujący społecznie, a z drugiej strony będzie dla nas inspiracją do myślenia o przyszłości energetycznej Miasta - mówi Dalida Gepfert, prezes Veolii Energii Poznań. - Jestem przekonana, że hasło Zielony Poznań będzie nabierało realnego kształtu w najbliższych latach, także dzięki inicjatywom mieszkańców.

Do zgłaszania propozycji mają zachęcić spotkania warsztatowe. Ich uczestnicy otrzymają garść inspiracji na temat rozwiązań z Europy i świata, odpowiadających na współczesne wyzwania miast. Poznają także lepiej narzędzie i środowisko gry Ecocraft, ucząc się przekształcać wybrane tereny miejskie na bardziej zielone, efektywne energetycznie i przyjazne mieszkańcom.

Program "Ciepło dla Miast" realizowany jest w latach 2019-2020 w Warszawie i Poznaniu. Uroczysta inauguracja poznańskiej edycji projektu odbyła się 16 października. Towarzyszyły jej pierwsze warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.   

Szczegółowe informacje o programie, w tym aktualne informacje o zapisach na październikowe warsztaty  dostępne są na stronie www.cieplodlamiast.pl

Program objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Jest realizowany przy współópracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitaizacji Miasta UMP.