"Edukacja geograficzna" na cyfrowym planie miasta Poznania

Warstwa tematyczna "Edukacja geograficzna" na cyfrowym planie miasta Poznania stale się zmienia. Na mapie pojawiła się warstwa TOP15 oraz uzupełnienia w prezentacji obiektów.

Zdjęcie przedstawia mapę, która zawiera warstwę służącą do edukacji geograficznej na cyfrowym planie Miasta Poznania - grafika artykułu
Zrzut z warstwy mapowej "Edukacji geograficznej' na cyfrowym planie Miasta Poznania

Warstwa tematyczna TOP15 przedstawia wybrane obiekty w Poznaniu, które zasługują na wyróżnienie ze względu na wysokie walory przyrodnicze i kulturowe. Są nimi m.in. Dzielnica Cesarska, Stare Miasto, Ostrów Tumski, Cytadela, Fort VII, rezerwaty Meteoryt Morasko i Żurawieniec, Szachty z wieżą widokową, wzgórza morenowe na północy Poznania, czy Kokoryczowe Wzgórze. Autorzy mapy zwracają uwagę zarówno na ich wysoki potencjał edukacyjny, jak i atrakcyjność turystyczną. Z tego powodu obiekty te mogą stanowić nie tylko wartościowy cel wycieczek mieszkańców lub organizacji zajęć terenowych, lecz także są propozycją dla turystów planujących zwiedzanie Poznania.

Powstanie mapy jest efektem współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, a Urzędem Miasta Poznania. Warstwa, o której mowa została wykonana przy wykorzystaniu partypacyjnych systemów informacji geograficznej (PPGIS) z myślą o ułatwieniu organizowania zajęć terenowych w ramach lekcji geografii w poznańskich szkołach.

Mapa skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli geografii z Poznania oraz mieszkańców i osób zainteresowanych geograficznymi fyrtlami w mieście. To propozycja wybranych obiektów, które mogą zostać wykorzystane w edukacji geograficznej i ekologicznej na terenie miasta. Z punktu widzenia nauczycieli geografii mapa może posłużyć jako inspiracja do przygotowania zajęć terenowych w okolicy szkoły, uwzględniając zaproponowaną tematykę, treści kształcenia spójne z podstawą programową z geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz źródła wiedzy o obiektach na mapie.

Prowadzenie zajęć terenowych przy wykorzystaniu mapy nie ogranicza się do stosowania wyłącznie tradycyjnych metod kształcenia w terenie (np. wycieczka terenowa, obserwacja, pomiar, itp.). Mapa daje możliwość kreatywnego i swobodnego projektowania lekcji w terenie przez nauczycieli geografii, np. poprzez zaprojektowanie lokalnych ścieżek dydaktycznych.

Obecnie planowana jest kolejna aktualizacja mapy. Jej celem będzie szczegółowa prezentacja przyrodniczych ścieżek edukacyjnych oraz szlaków kulturowych na terenie Poznania, form ochrony przyrody oraz geostanowisk - form promocji georóżnorodności.

***

Powstanie mapy jest efektem wspólnych prac prowadzonych przez Dawida Abramowicza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych) z nauczycielami geografii w Poznaniu, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania. W pierwszym etapie przy współpracy ok. 80 nauczycieli geografii z Poznania zgłoszono ponad 300 obiektów, które są przez nich wykorzystywane w edukacji geograficznej poza murami szkoły. Obiekty te zostały odpowiednio opracowane przy pomocy narzędzi komputerowych, w tym przy wykorzystaniu partycypacyjnych systemów informacji geograficznych (PPGIS) oraz uzupełnione niezbędnymi informacjami odnoszącymi się do kształcenia geograficznego. W ostatnim czasie do współpracy nad opracowaniem mapy dołączyli studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Geografów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Bazowym źródłem danych do utworzenia mapy są wyniki badań doktora Dawida Abramowicza pt. Partycypacja a edukacja geograficzna. Znaczenie Partycypacyjnych Systemów Informacji Geograficznej w organizowaniu zajęć terenowych. Pełen tekst publikacji dostępny jest do pobrania na stronie projektu.

Mapa jest na bieżąco aktualizowana. Jeśli mają Państwo uwagi do mapy lub chcieliby Państwo zgłosić nowe obiekty, poprosimy o kontakt e-mailowy na adres: dawid.abramowicz@amu.edu.pl