Energia elektryczna z odpadów może zasilić poznańskie autobusy

Miasto Poznań podpisało umowę na opracowanie koncepcji budowy kablowej sieci elektroenergetycznej z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w kierunku Term Maltańskich i zajezdni MPK Poznań na ul. Warszawskiej. Realizację umowy będzie koordynował Oddział Miejskiego Energetyka.

Energia elektryczna z odpadów może zasilić poznańskie autobusy
Energia elektryczna z odpadów może zasilić poznańskie autobusy

Wynikiem opracowanej koncepcji ma być określenie potencjalnych możliwości przesyłania energii elektrycznej z ITPOK i zasilania z niej wybranych obiektów miejskich. Tego typu rozwiązanie to doskonały przykład wykorzystania źródeł odnawialnych, który pomoże poprawić bezpieczeństwo energetyczne. 

Opisana koncepcja wpisuje się w nową strategię Unii Europejskiej dotyczącą gospodarki obiegu zamkniętego. To inicjatywa zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Ideą tej strategii w przypadku Miasta Poznania będzie możliwość wykorzystania odpadów do produkcji energii elektrycznej, która będzie wykorzystana do zasilania obiektów miejskich.

WIDEO

Dzięki realizacji wielowariantowej koncepcji określone zostaną warunki pracy sieci kablowych na wyznaczonych odcinkach, które pozwolą wykorzystać potencjał ITPOK i w sposób bezpośredni zasilać wybrane obiekty miejskie. Powinno to przynieść wymierne korzyści ekonomiczne, a przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo zasilania.

AJ