Kawka Bis: rusza nabór

Rozpoczyna się kolejna edycja miejskiego programu Kawka Bis wspierającego mieszkańców w zmianie sposobu ogrzewania. Tegoroczna pula środków przeznaczona na ten cel to aż 15 mln zł, o 5 mln zł więcej niż w 2021 r. Nabór wniosków rozpocznie się 2 stycznia i potrwa do 31 lipca. Warto ubiegać się o dofinansowanie już teraz, ponieważ to ostatni dzwonek na likwidację kopciucha.

Grafika przedstawia rysunek czarnej chmury dymu oraz hasło "Nie truj! Wymień piec!". - grafika artykułu
Rozpoczyna się kolejna edycja miejskiego programu Kawka Bis wspierającego mieszkańców w zmianie sposobu ogrzewania

Celem programu Kawka Bis jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno i brykiet. Jego uczestnicy otrzymują dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi - takimi jak ogrzewanie gazowe, elektryczne lub bazującymi na odnawialnych źródłach energii w postaci pomp ciepła lub też pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego wykorzystującego instalacje fotowoltaiczne. 

Warto ubiegać się o dofinansowanie już teraz, ponieważ to ostatni dzwonek na likwidację kopciucha. Od 2024 r. posiadaczom starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas do końca 2023 r., a korzystający z pieców kaflowych - do końca 2025 r. 

W 2022 r. środki przeznaczone na realizację projektu to aż 15 mln zł (o 5 mln więcej niż w roku poprzednim). Poznaniacy, chcący pozbyć się tzw. kopciuchów, mogą starać się o dofinansowanie: do 12 tys. zł - w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne; do 15 tys. zł - przy wymianie pieca na pompę ciepła (typu powietrze-woda lub gruntową) oraz aż do 20 tys. zł - w przypadku pompy ciepła połączonej z instalacją fotowoltaiczną lub też połączenia ogrzewania elektrycznego z instalacją fotowoltaiczną. W tym ostatnim wariancie kwota wsparcia, jaką może otrzymać uczestnik programu, wzrosła o 5 tys. zł.        

Wysokość dofinansowania oraz zwiększenie puli środków na realizację Kawki Bis to nie jedyne pozytywne zmiany, jakie czekają na poznaniaków w przyszłym roku. Druki wniosków i formularze rozliczenia zostały znacznie uproszczone, a liczba załączników ograniczona. Dzięki temu udział w programie jest jeszcze łatwiejszy. 

Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w formie papierowej - w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu) lub listownie (kierując dokumenty na wskazany adres).

Nabór do programu rozpocznie się 2 stycznia i potrwa do 31 lipca 2022 r. Im wcześniej zostanie złożony wniosek, tym szybciej będzie on rozpatrzony i pozostanie więcej czasu na realizację inwestycji. Rozliczenie z otrzymanego dofinansowania musi nastąpić do 31 października 2022 roku. 

Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie w pełni sprawnego kotła lub pieca węglowego, którym obecnie jest ogrzewany dom lub mieszkanie. Wymianę ogrzewania należy przeprowadzić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego.

Więcej informacji dotyczących Kawki Bis wraz z formularzami wniosków do pobrania można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/. Informacji udzielają także pracownicy infolinii Poznań Kontakt pod numerem telefonu: 61 646 33 44 oraz urzędnicy z Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska: 61 878 40 61, 61 878 40 68, 61 878 19 63, 61 878 40 62. Zapytania można kierować także pod adres mailowy: kawka@um.poznan.pl.  

Z programu Kawka Bis można korzystać od 2018 roku. Zastąpił on wcześniejszą Kawkę, realizowaną od 2015 do 2017 r. Na przestrzeni 7 lat mieszkańcom wypłacono dotacje w wysokości prawie 21 mln zł. Wsparcie finansowe pomogło w zlikwidowaniu ok. 3 500 pieców i kotłów węglowych. 

AJ

sieci społecznościowe