Konkurs Kultura na wynos - ruszyły zgłoszenia!

Czy w dniach 11 marca-15 czerwca udostępniliście (lub planujecie udostępnić) swoją twórczość za pośrednictwem sieci? Jeśli tak, możecie wziąć udział w wyjątkowym konkursie Kultura na wynos, do którego poznański Wydział Kultury zaprasza artystów (zwłaszcza nieetatowych), ale też organizacje pozarządowe i przedsiębiorców.

, - grafika artykułu
fot. Poznan Film Commission

- Po wybuchu pandemii poznańscy twórcy błyskawicznie zaczęli udostępniać w sieci swoją twórczość, najczęściej zupełnie za darmo. To tym bardziej imponujące, że monitorujemy sytuację artystów i innych podmiotów kulturalnych i wiemy, jak wielu z nich znajduje się obecnie w trudnej sytuacji i jest pozbawionych, częściowo lub całkowicie, źródeł utrzymania - mówi Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania i jeden z pomysłodawców konkursu.

Kto może wziąć udział?

To właśnie ci artyści, ale też animatorzy kultury z organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów są adresatami konkursu Kultura na wynos. Konkurs jest zatem otwarty na niemal wszystkich potencjalnych uczestników, o ile mieszkają w Poznaniu (lub płacą tu podatki), albo mają tu siedzibę.

- Jeśli artyści nie są zameldowani w Poznaniu, ale w tym mieście mieszkają i tworzą, to również zapraszamy ich do udziału w konkursie - dotyczy to na przykład mieszkańców miasta rodem z Ukrainy. Szanse mają wszystkie inicjatywy zrealizowane w dniach 11 marca - 15 czerwca, a więc także te, które dopiero będą udostępniane i promowane - podkreśla Kostaszuk.

Jakie są kategorie konkursowe oraz próg wejścia?

Konkurs dzieli się na trzy kategorie:

1. Wydarzenia kulturalne: np. spektakle teatralne, oprowadzanie po wystawach, koncerty

Organizatorzy podkreślają, że pod uwagę będą brane zarówno retransmisje, jak i wydarzenia emitowane na żywo w czasie rzeczywistym.

2. Edukacja: obejmuje webinary, warsztaty, wykłady oraz wszelkie inne działania mające na celu podniesienie kompetencji kulturalnych odbiorcy

3. Publikacje: obejmujące udostępnione ebooki, podcasty, materiały dydaktyczne

Jeden podmiot będzie mógł zgłosić do konkursu jedno wydarzenie lub publikację do jednej z wybranych kategorii. Zgłoszenie nie wymaga podpisu i wersji papierowej - wystarczy wypełnić formularz na tej stronie.

Jakie będą kryteria oceny?

- Komisja będzie oceniać nadesłane zgłoszenia według kilku kryteriów. Na pewno ważna będzie jakość artystyczna, merytoryczna i edukacyjna. Będziemy zwracać uwagę na oddźwięk, z jakim spotkało się wydarzenie i na to, czy potencjalni odbiorcy byli nim zainteresowani, czy byli obecni "na widowni", czy angażowali się w nie i je komentowali. Ważna będzie także innowacyjność oraz możliwość wykorzystania formuły danego wydarzenia lub publikacji w przyszłości - podkreśla Marcin Kostaszuk.

Czy pojedyncze wydarzenie utrwalone w wysokiej jakości będzie mogło konkurować z cyklem publikacji? - Cykliczność publikacji jest bardzo cenna, bo buduje w odbiorcach pewien nawyk. Na pewno będzie atutem w konkursie, ale nie będzie czynnikiem automatycznie decydującym o wygranej - uzupełnia.

Co jest do wygrania?

W każdej z trzech kategorii zostanie przyznana nagroda główna - 5 tys. złotych.

Dodatkowo przewidywane są także wyróżnienia w wysokości od 1 tys. do 3 tys. złotych. Liczba wyróżnień zależy od wysokości całej puli konkursowej ustalonej na 50 tys. złotych.

Konkurs Wydziału Kultury to ukłon w kierunku osób i instytucji, których misja dzielenia się kulturą i pięknem jest tak silna, że nawet bardzo trudne okoliczności nie stanowią przeszkody w jej realizacji.

- W odróżnieniu od wielu innych miast, olbrzymia rzesza artystów i przedstawicieli instytucji z Poznania zaczęła, zupełnie spontanicznie i bez zachęty, łatać dziurę w tym utrudnionym kontakcie z kulturą. To wydało nam się działaniem najlepszym, pomysłowym, bardzo organicznym. Stąd nasze starania o docenienie tych działań i udzielenie każdego możliwego wsparcia. Zarazem to jedynie mały fragment całego pakietu #poznanwspiera, zakładającego wszechstronną pomoc dla środowiska kulturalnego. Jeśli się sprawdzi, będziemy rozważać dodatkowy nabór - podsumowuje Marcin Kostaszuk.

Wszelkie pytania do organizatorów można kierować pod adres kulturanawynos@um.poznan.pl.

Izabela Zagdan

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2020

sieci społecznościowe