MeetUp Smart City

10 czerwca z inicjatywy WCWI, przy udziale Miasta Poznania i uczestników Forum Gospodarczego Metropolii Poznań odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące Smart City Poznań.

MeetUp Smart City
MeetUp Smart City

Spotkanie poświęcone było współpracy Mieszkańców, Nauki, Biznesu i Samorządu. Omówiono kluczowe korzyści oraz problemy występujące przy wzjamenej współpracy podmiotów. Spotkanie było elementem konsultacyjnym w ramach przygotowań do prac nad Programem Smart City Poznania i cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że istotnymi elementami budowania otwartej przestrzenie do współpracy są: spójność działań, komunikacja dwustronna, edukacja, e-urząd i środowisko. Uczestnicy wyrazili gotowość do dalszych działań, które będą prowadzone w ramach prac nad programem i realnej współpracy w regionie.

Załączniki