Miasto Poznań zostało koordynatorem OASC Poland

Miasto Poznań zostało koordynatorem polskiej sekcji Open & Agile Smart Cities (OASC). Oprócz Poznania do polskiej sekcji OASC należą Gdańsk, Grudziądz oraz Lublin. Współpraca miast skupi się na wymianie doświadczeń oraz wprowadzaniu nowoczesnych technologii.

logo organizacji Open & Agile Smart Cities
Open & Agile Smart Cities

Poznań dołączył do inicjatywy Open & Agile Smart Cities w 2016 roku. Jest to organizacja mająca na celu rozpowszechnianie idei smart city, związanej z rozwojem systemów interoperacyjnych dla miast oraz zapewnieniem współpracy. Davor Meersman, CEO Open & Agile Smart Cities, uważa, że: "Wymiana informacji o cyfryzacji pomiędzy miastami jest kluczem do sukcesu, ponieważ choć każde miasto jest wyjątkowe, wyzwania związane z cyfryzacją często pozostają takie same". Wprowadzenie wspólnych standardów danych pomaga w ich łatwiejszej wymianie i wykorzystaniu, zarówno pomiędzy poszczególnymi jednostkami miejskimi, jak i w dialogu z usługodawcami i dostawcami aplikacji. W sieci OASC miasta decydują w przejrzystej formie, które standardy danych są istotne i mogą powstawać z wykorzystaniem doświadczeń z projektów pilotażowych, takich jak finansowany ze środków UE projekt SynchroniCity.

Zapraszamy inne polskie miasta do współpracy w ramach sieci OASC! Zachęcamy do kontaktu elektronicznego, na adres: smartcity@um.poznan.pl.