Nowoczesna rehabilitacja w Poznaniu

Prawie 900 młodych ludzi z dziecięcym porażeniem mózgowym może skorzystać z nowatorskiej rehabilitacji w szpitalu im. W. Degi. Pacjenci będą mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt, który wykorzystuje m.in. wirtualną rzeczywistość. 

Na każdy cykl rehabilitacji składają się między innymi konsultacje specjalisty i badania diagnostyczne
Na każdy cykl rehabilitacji składają się między innymi konsultacje specjalisty i badania diagnostyczne

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu zdobył ponad 18 mln zł unijnego dofinansowania na nowatorski projekt, który pomoże młodym ludziom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom. Z nowoczesnych form rehabilitacji skorzysta prawie 900 osób z całego województwa. Są to wszystkie dzieci i młodzi dorośli z dziecięcym porażeniem mózgowym w wieku 5-21 lat, których stan na to pozwala.

- Nowoczesne technologie pozwolą pomóc pacjentom nie tylko z naszego miasta, ale z całej Wielkopolski - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Cieszę się, że możemy wesprzeć ten projekt, bo zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas niezmiernie ważne.

Projekt będzie trwał 3 lata. Pierwsza kwalifikacja uczestników zaczęła się już w marcu (będzie prowadzona cyklicznie), a turnusy rehabilitacyjne szpital organizuje od czerwca. Przez cały czas trwania programu dzieci i młodzi dorośli będą rehabilitowani w dwutygodniowych cyklach. Każdy z nich będzie mógł skorzystać z dwóch cykli w ciągu roku i maksymalnie z sześciu w trakcie trwania realizacji całego projektu. Dla uczestników i ich opiekunów zamieszkujących ponad 30 km od szpitala zagwarantowano transport i nocleg w hotelu. Zajęcia będą odbywać się w przystosowanych do tego celu nowoczesnych i przyjaznych dla dzieci pomieszczeniach, stanowiących Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji.

W trakcie każdego turnusu rehabilitacyjnego prowadzone są też szkolenia dla rodziców. Opiekunowie mogą dowiedzieć się więcej na temat mózgowego porażenia dziecięcego, prowadzenia rehabilitacji oraz zastosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Dwa razy w roku organizowane są kursy dla fizjoterapeutów, którzy na co dzień prowadzą terapię osób objętych programem. Szkolenia mają pomóc młodym pacjentom i ich rodzicom w kontynuowaniu terapii po zakończeniu cyklu. 

Jak zgłosić się do projektu

Wszystkie informacje oraz druki do pobrania, niezbędne do zgłoszenia uczestnika, znajdują się na stronie www.projektmpd.orsk.ump.edu.pl. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są za pośrednictwem strony szpitala: www.orsk.ump.edu.pl/wrpo (konieczne jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego). Można też zgłosić się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wypełniony skan druku zgłoszenia na adres: kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl. W temacie należy wpisać imię i nazwisko dziecka lub młodego dorosłego.

Można zapisać się za pomocą poczty tradycyjnej - wystarczy wysłać (najlepiej listem poleconym) wypełniony i podpisany druk zgłoszenia uczestnictwa na adres: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań   z dopiskiem "kwalifikacje - MPD. Można wreszcie zgłosić się osobiście, przynosząc dokumenty do siedziby Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej (wejście G, parter pokój nr 24, dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem "kwalifikacje - MPD").

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

AW