Ocena PBO 2021

Które zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego są oceniane przez poznaniaków pozytywnie? Co mieszkańcy myślą o poszczególnych etapach PBO? Jakie zmiany można wdrożyć w przyszłym roku? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań ma dać prowadzona właśnie ewaluacja.

Grafika zachęcająca do wzięcia udziału a ankiecie oceniającej PBO. Widać na niej rysunek przedstawiający ekran komputera oraz łączące się z nim pliki, np. tekst, zdjęcie. - grafika artykułu
Opinie na temat tegorocznej edycji PBO można wyrazić do 20 grudnia

Chociaż głosowanie i ogłoszenie wyników już za nami, pozostaje jeszcze równie ważny element - ocena tegorocznej edycji PBO. W ramach tego etapu pracownicy Urzędu Miasta Poznania chcą poznać opinie mieszkańców na temat budżetu obywatelskiego. Każdy chętny może wziąć udział w ankiecie. Wystarczy kliknąć w link

Kwestionariusz składa się z 16 pytań zamkniętych i jednego otwartego (w odpowiedzi na nie należy wpisać własne uwagi i opinie). Aby ankieta została poprawnie zarejestrowana w systemie, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz kliknąć przycisk "wyślij".

Opinie na temat tegorocznej edycji PBO można wyrazić do 20 grudnia. Wyniki ankiet, wraz ze statystykami i ogólnymi rekomendacjami zmian w PBO (w formie raportu), upublicznione zostaną do 15 stycznia 2021 r. w Serwisie PBO.

AJ

sieci społecznościowe