Powiadomienia o sytuacjach kryzysowych w aplikacji

Usługa wysyłania wiadomości SMS informujących o sytuacjach zagrażających, dostarczanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, zostanie zastąpiona wiadomościami wysyłanymi przez miejską aplikację Smart City Poznań.

Plakat promujący aplikację. Rudowłosa, uśmiechnięta dziewczyna patrzy w trzymany telefon. - grafika artykułu
Aplikacja Smart City Poznań

Komunikaty ogólnomiejskie i osiedlowe dotyczyć będą zdarzeń zagrażających, w szczególności:

- sytuacji przekroczenia pyłów pm10,

- informacji pogodowych (wichury, odwilże, gradobicia, intensywne opady czy niebezpiecznie wysokie temperatury).

Dodatkowo zagrożenia meteorologiczne w stopniu 3 (najwyższym) będą rozsyłane drogą SMS-ową dla zarejestrowanych w systemie osób.

Dzięki aplikacji mieszkańcy mogą też szybko zgłosić dowolny problem, którym powinny zająć się służby miejskie (wrak samochodu, drobne odpady, uszkodzony chodnik) lub zaproponować nową inicjatywę kulturalną czy pomysł na małą architekturę. Dwa kliknięcia wystarczą, by połączyć się z Biurem Poznań Kontakt, a w sprawny sposób użytkownik może przejść do popularnych miejskich stron.

Aplikacja została przygotowana na dwa systemy iOS i Android:

Więcej o aplikacji tutaj

Objaśnienia zagrożeń meteorologicznych:

Stopień zagrożenia 1 (najniższy) oznacza się kolorem żółtym. Dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Stopień zagrożenia 2 (wyższy) oznacza się kolorem pomarańczowym. Dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Stopień zagrożenia 3 (najwyższy) oznacza się kolorem czerwonym. Dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrofy oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwiają prowadzenie działalności. Zalecana jest najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

sieci społecznościowe