Poznań otrzymał środki z WiFi4EU

We wtorek, 23 lipca 2019 r. przedstawicielka Komisji Europejskiej gościła w Poznaniu w związku z unijną inicjatywą WiFi4EU wspierającą dostęp do bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publiczych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea.

Maria Galewska i Stanisław Tamm trzymają voucher
Poznań otrzymał środki z WiFi4EU

Pani Maria Galewska, przedstawicielka Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, przekazała na ręce Sekretarza Miasta Poznania, pana Stanisława Tamma, symboliczny voucher na 15 000 euro potwierdzający przyznanie dofinansowania w programie WiFi4EU. Środki zostaną wykorzystane na rozbudowę bezprzewodowego, otwartego i powszechnego dostępu do informacji o mieście oraz zasobów i usług sieci Internet.