Poznań przeciwko dyskryminacji

Ponad 500 młodych poznaniaków bierze udział w warsztatach, które uczą szacunku i akceptacji dla innych. Dzieci poznają kultury obcych krajów, na własnej skórze przekonują się, że niełatwo być seniorem i uczą się, że warto przełamywać stereotypy i walczyć z uprzedzeniami.

Zajęcia przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu to nie wszystko. Miasto Poznań wydało także pomocnik dydaktyczny dla nauczycieli
Zajęcia przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu to nie wszystko. Miasto Poznań wydało także pomocnik dydaktyczny dla nauczycieli

- Z pewnością każdy rodzic chce by jego dziecko szanowało innych ludzi i samo było szanowane przez swoje otoczenie - mówi Stella Gołębiewska, pełnomocniczka prezydenta ds. polityki równościowej. - Chcemy również, by nasze dzieci czerpały z różnorodności dzisiejszego świata i jednocześnie czuły się bezpiecznie, były akceptowane. To założenie stało się punktem wyjścia do organizacji przez Miasto Poznań otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Konkurs wyłonił 6 projektów, które uczą dzieci i młodzież zrozumienia, szacunku i akceptacji dla innych - zwłaszcza tych narażonych na dyskryminację oraz wykluczenie. Przy wyborze zwracano uwagę na to, czy proponowane warsztaty zwiększą poczucie bezpieczeństwa wśród młodych poznaniaków i czy będą przeciwdziałały przemocy rówieśniczej.

Zrozumieć seniorów i obcokrajowców

Zwycięskie propozycje otrzymały łącznie 110 000 zł dofinansowania. Za te pieniądze od połowy września aż do końca roku ok. 550 młodych mieszkańców Poznania bierze udział w warsztatach antydyskryminacyjnych. Są one realizowane w wybranych szkołach lub w siedzibach organizacji pozarządowych - zawsze za obowiązkową zgodą rodziców lub opiekunów dziecka. Rekrutacją zajmą się organizatorzy, którzy dokładnie poinformują rodziców i nauczycieli o celu i zakresie proponowanych warsztatów.

W ramach projektu "Co nas łączy?" Stowarzyszenia "Lepszy Świat" uczniowie szkoły podstawowej przygotowują przy wsparciu trenerów wiadomość dla swoich rówieśników z Nepalu. Poprzez cykl warsztatów poznają podobieństwa i różnice kulturowe, uczą się współdziałania i komunikowania z innymi. Projekt ma uczyć dzieci otwartości wobec świata i innych ludzi i kształtować pozytywne relacje rówieśnicze.

Dzięki projektowi "Inna perspektywa" Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty młodzi poznaniacy dowiadują się, czym jest wielokulturowość oraz uczą się jak zrozumieć "inność". Cykl warsztatów współprowadzą mieszkający w Poznaniu obcokrajowcy. Jego podsumowaniem będzie "Żywa biblioteka" - spotkanie, podczas  którego będzie można poznać osoby o różnym wyznaniu, kolorze skóry, poglądach czy orientacji seksualnej i zadawać im pytania.

W czasie warsztatów Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO "Szacun dla wszystkich" dzieci i młodzież mają szansę zrozumieć potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnością. Młodzi poznaniacy przymierzają kombinezon starości, by na własnej skórze poznać ograniczenia wieku senioralnego, zakładają gogle symulujące choroby oczu, uczą się manewrować wózkiem inwalidzkim. Zdobywają też wiedzę i umiejętności przydatne w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością.

Fundacja Akceptacja proponuje projekt "Nie bójcie się nas". To warsztat pierwszej pomocy prowadzony przez ratowniczkę medyczną i jednocześnie osobę transseksualną, a następnie spotkania i dyskusje na temat inności i różnorodności społecznej. Projekt ma wyjaśnić pojęcie tożsamości płciowej, przełamać bariery i krzywdzące stereotypy o osobach transseksualnych. Ma też pokazać, że osoby transpłciowe mają swoje pasje, radości, smutki, zwyczajne życie - tak jak każdy inny człowiek.

Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych Riposta aktywizuje społecznie młodych poznaniaków, wykorzystując do tego metodę streetworkingu. Projekt "Kolektyw równości" to cykl zajęć o przełamywaniu stereotypów i homofobii, połączony z edukacyjną wycieczką do Warszawy. Program wyprawy do stolicy planują sami jej uczestnicy, tak by zdobyć wiedzę z zakresu praw obywatelskich, historii XX wieku i różnorodności współczesnego pokolenia.

W ramach projektu "Poznań dla każdego" Fundacji Tęczowe Rodziny grupa młodych ludzi uczy się, jak organizować w mieście wydarzenia antydyskryminacyjne dla młodzieży i społeczności lokalnej. Młode liderki i młodzi liderzy zainicjują internetową kampanię informacyjno-edukacyjną adresowanego do ich rówieśników. Młodzieżowa grupa antydyskryminacyjna ma zamiar działać także po zakończeniu projektu, by przygotować w następnym roku Festiwal Różnorodności.

Na zakończenie projektów każda z organizacji przygotuje raport z działań w formie "dobrej praktyki" do dalszego upowszechniania.

Systemowo przeciw przemocy i wykluczeniu w szkole

Od 10 października do końca roku Fundacja Rozwoju Motylarnia realizuje projekt  "Być sobą- czuć się bezpiecznie. Równość i różnorodność w szkole". Dzięki niemu w dwóch poznańskich  szkołach publicznych - podstawowej i ponadpodstawowej - ruszy pilotażowy projekt, który ma przeciwdziałać dyskryminacji i przemocy. Chodzi o zapewnienie równego traktowania wszystkich uczniów - niezależnie od ich narodowości, pochodzenia, koloru skóry, wyznania lub jego braku, płci, orientacji seksualnej, stopnia sprawności czy zamożności. 

W projekt zaangażować się mają nie tylko prowadzące go ekspertki, ale cała społeczność szkoły: nauczyciele, rodzice, kadra niepedagogiczna, dyrekcja i oczywiście sami uczniowie. Ich współpraca pomoże zdiagnozować konkretne problemy i wypracować ich rozwiązania.

Wnioski i dobre praktyki projektu podsumowane zostaną w raporcie ewaluacyjnym, który stanowić będzie podstawę do upowszechniania działań tego typu w kolejnych poznańskich szkołach.

AW