XXVII edycja konkursu "Zielony Poznań" rozpoczęta!

W tym roku już po raz dwudziesty siódmy Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców oraz instytucje i firmy z Poznania do udziału w konkursie na najpiękniejsze poznańskie balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni, zielone dachy, najpiękniej ukwiecone elewacje oraz ogrody społeczne. Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny.

.
Zielony Poznań

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w okresie od 9 maja do 20 czerwca w Biurze konkursu - Wydział Działal­ności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Karty można składać również w swojej Radzie Osiedla bądź, w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z Biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku Urzędu Miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej Konkursu www.poznan.pl/zielonypoznan można pobrać Regulamin oraz Karty zgłoszeń.

Konkurs "Zielony Poznań" ma już 27 lat i na trwałe wpisał się w pamięć naszym mieszkańcom, którzy z zamiłowaniem i wielką troską podchodzą do przyrody i swojego najbliższego otoczenia. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które upiększają Poznań swoimi zielonymi i kwietnymi aranżacjami, przyczyniając się do  podwyższania walorów estetycznych miasta i utrwalenia wizerunku Poznania jako miasta zieleni.        

W dotychczasowych 26 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 85 tys. uczestników.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania, instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe (w tym np. budynki komunalne) oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów do udziału w 27. edycji konkursu "Zielony Poznań.

Poprzez udział w konkursie pokazujemy, że miasto Poznań jest Zielone, a zamiłowanie do zieleni i przebywanie wśród niej ma dla nas pozytywny wpływ.

Pomimo trudnej sytuacji z powodu COVID-19 pokażmy, że o zieleni nie należy zapominać, lecz stale o niej intensywnie, pięknie myśleć, mówić i o nią codziennie dbać!

Konkurs składa się z dwóch etapów (osiedlowy i miejski). W pierwszym etapie - osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują w terminie do 20 lipca br. lustracji zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu - miejskiego.
Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego UAM
w Poznaniu, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania dokona oceny w terminie do 30 sierpnia br. najciekawszych i najwyżej punktowanych obiektów zgłoszonych w sześciu kategoriach konkursu.

W dwudziestu sześciu edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 85 tys. uczestników.

W XXVI edycji konkursu do rywalizacji zgłoszono 4 066 obiektów w tym:
w kategorii: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne  212 obiektów;
w kategorii  balkony, tarasy, loggie i okna  598 obiektów;
w kategorii  ogrody przydomowe 575 obiektów,    
w kategorii działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2 662 obiektów oraz
w kategorii pasy zieleni  15 obiektów.

W tym roku 1 podmiot ubiegał się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację

oraz o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu - 3 instytucje

Miejska Komisja Konkursowa na podstawie przyznanej punktacji wyłoniła  i zarekomendowała Prezydentowi Miasta Poznania 12 laureatów w poszczególnych kategoriach oraz 9 wyróżnień. Miejska Komisja Konkursowa przyznała 2 wyróżnienia za "Ogród miododajny" oraz "Zieleń przyjazna pszczołom" Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodzone i wyróżnione obiekty zgłoszone do XXVI edycji konkursu  wyróżniały się na tle architektury miasta i wśród pozostałych obiektów indywidualnym podejściem do aranżacji swoich ogrodów, balkonów, zieleńcy. Każdy z obiektów poszczególnych kategorii miał inny wymiar pomysłów: kolekcjonerski, terapeutyczny, wertykalny, wielofunkcyjny, bajkowy, wielownętrzowy.

Załączniki