Fundacja na rzecz AWF poszukuje kandydatów na stanowisko Trenera Osiedlowego

Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego poszukuje kandydatów na stanowisko Trenera Osiedlowego.

zdjęcie dekoracyjne - grafika artykułu
Plakat Trener Osiedlowy

Podstawowy zakres obowiązków: 

Osoby na tym stanowisku będą odpowiedzialne za prowadzenie stałych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na przyszkolnych boiskach ze sztuczną nawierzchnią na terenie miasta Poznania przez prawie 8 miesięcy (od 12 kwietnia do 30 listopada 2021 roku). Dodatkowo osoby te zorganizują Poznańską Spartakiadę Sportową oraz przygotują i przeprowadzą obozy sportowe dla uczestników programu.

Szczegółowy zakres obowiązków:

 • należy stworzyć kilka grup dzieci i młodzieży (minimum 15 osobowych) i prowadzić z nimi systematyczne zajęcia (3 do 5 godzin dziennie) wg harmonogramu (od 4 do 5 dni w tygodniu - w roku szkolnym w godzinach popołudniowych, w wakacje w przedpołudniowych),
 • zajęcia muszą być ciekawe i zróżnicowane (nie można skupiać się tylko i wyłącznie na jednej dyscyplinie sportu),
 • obowiązkowy udział w bezpłatnym szkoleniu Trenerów Osiedlowych w dniach 9-11.04.2021r.

Wymagania niezbędne:

 • ukończony kurs wychowawców kolonijnych (można go ukończyć po rekrutacji),
 • znajomość szerokiej gamy dyscyplin sportowych oraz podstawowych przepisów gier sportowych,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność:
  • od 4 do 5 dni w tygodniu (do wyboru, 3 do 5 godzin dziennie),
  • przez cały okres programu w poniedziałki w godzinach 19:30 - 20:30 (zebrania organizacyjne - średnio raz w miesiącu),
  • w dniach 9.04.2021 do 11.04.2021 (bezpłatne, obowiązkowe szkolenie).

Akademii Wychowania Fizycznego oferuje:

 • atrakcyjne wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia - od 30 do 38 zł brutto za godzinę,
 • bezpłatne szkolenie BHP,
 • bezpłatny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • specjalną odzież sportową (kurtka, dres sportowy, t-shirt i inne),
 • możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia i praktyki.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie (skany) dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającym doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kopia oświadczenia- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań oraz oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią."

Kompletne aplikacje należy wysyłać drogą mailową na adres awftrener@gmail.com do 24 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://trener.awf.poznan.pl

Telefon kontaktowy: +48 61 8355-050

Dodatkowe informacje:

 • aplikacje otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
 • AWF kontaktować będzie się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
 • kandydaci wstępnie zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową lub telefoniczną,
 • informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną wysłane drogą mailową.

Realizacja zadania Trener Osiedlowy dofinansowana jest ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

sieci społecznościowe