Legia Akademicka w AWF po raz trzeci

Studenci-ochotnicy, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe, po raz kolejny będą mogli wziąć udział w programie edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej w AWF Poznań. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 16 października br., o godz. 13.00 oraz 14.30 w auli budynku głównego AWF Poznań przy ul. Królowej Jadwigi 27/39. Tego dnia ruszą też zapisy do programu.

.
Logo AWF Poznań

Uczestnicy spotkania uzyskają najważniejsze informacje dotyczące zapisów oraz części teoretycznej szkolenia. Odbędzie się także pokaz sprzętu wojskowego.

Teoretyczna część szkolenia, przeprowadzana przez uczelnię, składa się z czterech bloków tematycznych: podstaw wychowania obywatelskiego i wojskowego, szkolenia bojowego, szkolenia logistycznego oraz szkolenia ogólnego (prawnego i medycznego). Po zaliczeniu części teoretycznej student może złożyć do uczelnianego koordynatora programu pisemny wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe.

Przypominamy, że uczestnicy Legii Akademickiej muszą posiadać obywatelstwo polskie oraz aktualny status studenta uczelni wyższej. Dotychczasowe dwie edycje programu spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów poznańskich uczelni.

Spotkanie: 16 października br., godz. 13 i godz. 14.30, aula AWF budynku głównego AWF Poznań przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 Poznań.