Nagroda Sportowa Miasta Poznania

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania uprzejmie informuje związki sportowe i kluby sportowe działające na terenie miasta Poznania o możliwości zgłaszania Kandydatów do Nagrody Sportowej Miasta Poznania:

.
Nagroda Sportowa Miasta Poznania

1. dla sportowca lub drużyny należącej do klubu lub stowarzyszenia sportowego mającego siedzibę na terenie miasta Poznania, za wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 r.,

2. w uzasadnionych przypadkach dla wyróżniającego się trenera pracującego w klubie lub stowarzyszeniu sportowym mającym swoją siedzibę na terenie miasta Poznania, lub trenera reprezentacji Polski związanego z Poznaniem.

Zgłoszenia na formularzach prosimy kierować do Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, do 15 maja 2020 r. na adres: Wydział Sportu Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Formularze można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Poznania, (pok. 164), tel. 878-58-71 lub na stronie internetowej

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-sportu,146/nagroda-sportowa-miasta-poznania,72476/