Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - wsparcie finansowe

Przedstawiamy trzy możliwości wsparcia finansowego, ze środków Miasta Poznania, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Poznania

Pakiet pomocowy dla NGO
Pakiet pomocowy dla NGO

1. Małe granty na zadania dotyczące wsparcia mieszkańców Poznania oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz Poznania podczas epidemii Covid-19.

Wnioskujący mogą otrzymać wsparcie na realizację m.in. następujących działań: przedsięwzięcia wspierające mieszkańców Poznania oraz organizacje pozarządowe
w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 oraz łagodzeniem skutków COVID-19, działania aktywizujące mieszkańców np. wydarzenia on-line, akcje pomocy sąsiedzkiej i wolontariackiej, działania dotyczące dystrybucji pomocy dla potrzebujących.

Maksymalna kwota dofinansowania 5 000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13051

2. Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID -19

W ramach naboru organizacje pozarządowe mogą ubiegać się m.in. o środki finansowe na następujące działania: dofinansowanie do zakupu środków i materiałów ochrony osobistej,  zakupów lub wypożyczenia sprzętów oraz materiałów do pracy zdalnej.

Maksymalna kwota dofinansowania 2 500,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13056

3.  Działania realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID - 19

W ramach naboru organizacje pozarządowe, które ujęte są w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii mogą ubiegać się  m.in. o środki finansowe na następujące działania: dofinansowanie do zakupu środków i materiałów ochrony osobistej,  zakupów lub wypożyczenia sprzętów oraz materiałów do pracy zdalnej.

Maksymalna kwota dofinansowania 2 500,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=13054

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią ogłoszeń. Nabory prowadzone są przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.