Stypendium Sportowe Miasta Poznania w kategoriach młodzieżowych

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania uprzejmie informuje poznańskie stowarzyszenia i związki kultury fizycznej, a także inne jednostki prowadzące szkolenie sportowe, o możliwości zgłaszania Kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe (wywalczone od stycznia do grudnia 2019 roku) w kategoriach młodzieżowych.

.
Baner

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia sportowe, o stypendium może ubiegać się zawodnik, który jest członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia lub fundacji działających na terenie miasta Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach i jednocześnie spełnia następujące warunki:

1) w konkurencjach olimpijskich zajął miejsce od I do VIII na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, w Mistrzostwach Świata lub Europy, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 6 państw w danej konkurencji, przy czym nie mniej niż:

a) 8 zawodników we współzawodnictwie indywidualnym,

b) 6 drużyn, osad, sztafet, par, załóg we współzawodnictwie zespołowym,

2) zdobył medal Mistrzostw Polski.

Stypendium może zostać przyznane także:

1) zawodnikom dyscyplin olimpijskich - w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

2) zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy;

3) osobom uprawiającym sport osób z niepełnosprawnościami, osiągającym w danym sporcie wybitne wyniki.

Zgłoszenia na formularzach prosimy składać do dnia 15 maja 2020 r. do skrzynki podawczej w holu Urzędu Miasta lub wysyłać na adres: Wydział Sportu Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Formularze można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Poznania, (pok. 164), tel. 878-58-71 lub na stronie internetowej

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-sportu,146/stypendium-sportowe-miasta-poznania-w-kategoriach-mlodziezowych,439443/