Stypendium Sportowe Miasta Poznania w kategorii seniora

Od dnia dzisiejszego (tj. 16 listopada) poznańskie kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia i związki kultury fizycznej mogą zgłaszać kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora.

zdjęcie dekoracyjne - grafika artykułu
Stypendium Sportowe Miasta Poznania w kategoriach seniora

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z 15 października 2019 r. o stypendium może ubiegać się zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie miasta Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
  2. uprawia dyscyplinę olimpijską;
  3. w konkurencjach olimpijskich uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

1)   miejsce od I do VIII podczas Igrzysk Olimpijskich,

2)   miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata w kategorii seniora,

3)   miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy w kategorii seniora.

Stypendium może zostać przyznane także:

1)      zawodnikom dyscyplin olimpijskich - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od warunków, o których mowa powyżej;

2)      zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy;

3)      osobom uprawiającym sport osób niepełnosprawnych, osiągającym w danej dziedzinie wybitne wyniki.

Zgłoszenia na formularzach prosimy kierować do Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, do 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) na adres: Urząd Miasta Poznania Wydział Sportu, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

sieci społecznościowe