Stypendium Sportowe Miasta Poznania w kategorii seniora

Od dzisiaj tj. wtorku 14 listopada poznańskie kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia i związki kultury fizycznej mogą zgłaszać kandydatów do Stypendium Sportowego Miasta Poznania dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora.

Gragika Stypendium Sportowe Miasta Poznania w kategoriach seniora - grafika artykułu
Stypendium Sportowe Miasta Poznania w kategoriach seniora

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z 15 października 2019 r. o stypendium może ubiegać się zawodnik, które spełnia jednocześnie następujące warunki:

1. jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie miasta Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;
2. uprawia dyscyplinę olimpijską;
3. w konkurencjach olimpijskich uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

     1)   miejsce od I do VIII podczas Igrzysk Olimpijskich,
     2)   miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata w kategorii seniora,
     3)   miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy w kategorii seniora.

Stypendium może zostać przyznane także:

1)   zawodnikom dyscyplin olimpijskich - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od warunków, o których mowa powyżej;
2)   zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy;
3)   osobom uprawiającym sport osób niepełnosprawnych, osiągającym w danej dziedzinie wybitne wyniki.

Zgłoszenia na formularzach prosimy kierować do Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania do 5 grudnia 2023 r. (wtorek) na adres: Urząd Miasta Poznania Wydział Sportu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań