XXV Turniej Sportowy Miast i Gmin

W dniach 26 maja - 1 czerwca 2019 r. odbył się XXV TURNIEJ SPORTOWY MIAST i GMIN. Celem turnieju jest promowanie aktywności fizycznej wszystkich grup społecznych i środowiskowych na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w obszarze sportu powszechnego.

.
Baner XI Tydzień Sportu dla wszystkich

Poniżej zamieszczamy wykaz imprez.

Załączniki