Zapraszamy na wiosenne staże!

Na studentów i studentki czeka 65 miejsc w 27 biurach/wydziałach Urzędu Miasta Poznania, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ

Edycja wiosenna będzie realizowana w terminie od 6 marca do 30 czerwca 2020 r.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta/studentki jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału lub jednostki, zgodnie z wykazem w załączniku,
  • wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego, w kolumnie "zgłoś swoje CV" do dnia 2 lutego br.

WAŻNE! W formularzu możemy aplikować do maksymalnie 5 miejsc. Dlatego przed przystąpieniem do jego wypełniania należy zapoznać się z obszarem kompetencji i zadań biur i wydziałów na https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/, wymienionych w WYKAZIE BIUR, WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - EDYCJA WIOSENNA, oraz z warunkami uczestnictwa zawartymi w PROGRAMIE  STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH (informacje w załącznikach poniżej).

Luty będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się odrębnie do każdego biura, wydziału i jednostki.

Na 58 dotychczasowych edycji staży wpłynęło ponad  35103 zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie 4197 studentów i studentek. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywanie przez studentów i studentki korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały UMP, w których studenci/studentki odbywają staż, wysoko oceniają ich wkład oraz poziom wykonywanych zadań. Ponad 700 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów Programu, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami!

ZAPRASZAMY :)

***

Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, nr tel. (61) 878 55 10 lub 603 301 292

Załączniki