Zimowe staże w Urzędzie Miasta Poznania

Na studentów i studentki czeka 59 miejsc w Urzędzie Miasta Poznania, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 2 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ

Edycja zimowa będzie realizowana w terminie od 4 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Warunkiem formalnym ubiegania się o uczestnictwo w programie stażowym jest:

  • posiadanie statusu studenta/studentki jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału lub jednostki, zgodnie z wykazem w załączniku,
  • wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza zgłoszeniowego, w kolumnie "zgłoś swoje CV", od 12 października do dnia 1 listopada br.

WAŻNE! W formularzu możemy aplikować do maksymalnie 5 miejsc wymienionych w WYKAZIE BIUR, WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK - EDYCJA ZIMOWA. Dlatego przed przystąpieniem do jego wypełniania należy zapoznać się z obszarem kompetencji i zadań biur i wydziałów na https://bip.poznan.pl/bip/biura-i-wydzialy/ oraz z warunkami uczestnictwa zawartymi w PROGRAMIE  STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH (informacje w załącznikach poniżej).

W listopadzie planujemy przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami, odrębnie do każdego wydziału/biura/jednostki.

***

Informacje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, tel. (61) 878 55 10 lub 603 301 292

***

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ORAZ W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO, REALIZACJĘ EDYCJI UZALEŻNIAMY OD NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYCH, OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH.

Załączniki