Zapraszamy na wiosenne staże!

Oferujemy:

82 miejsca w Urzędzie Miasta Poznania

10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, wszystkich uczelni,
  • bycie studentem preferowanego przez wydział kierunku (wykaz w załączniku),
  • wypełnienie i wysłanie on-line formularza zgłoszeniowego, w terminie 06.02 - 05.03 br. - poniżej w kolumnie "Zgłoś swoje CV".

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z informacjami w załącznikach:

W marcu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami/tami - odrębnie do każdego wydziału (zdalnie na platformie ZOOM), co oznacza, że można zostać zaproszoną/nym na kilka rozmów w różnych terminach.

Za 4 miesiące stażu oferujemy łączne wynagrodzenie 5 514 zł brutto.

EDYCJA BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE KWIECIEŃ - LIPIEC 2023

ZAPRASZAMY :)

***

Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku pod nr tel. (61) 878 55 10

Załączniki