Dr Jörg Scheller (Niemcy) 25.10.2017

Jörg Scheller jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem sztuki, dziennikarzem, muzykiem, anglistą, medioznawcą i kuratorem sztuki. W latach 2007-2009 był stypendystą ośrodka DFG Graduate School Bildbüro Medium w Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Mieszka w Berlinie, wykłada na Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Staatliche Akademie der Bildenden, Künste Stuttgart, Akademie für Darstellende Kunst Ludwigsburg, Universität Siegen i Universität Zürich. Sprawował opiekę kuratorską nad licznymi wystawami, m.in. w ramach 55. Biennale w Wenecji zorganizował Salon Suisse w Szwajcarskiej Fundacji Kultury Pro Helvetia, a w 2016 r. był kuratorem wystawy Building Modern Bodies. Sztuka kulturystyki 2015/16 w Kunsthalle Zürich. Na swoim koncie ma publikację licznych książek, rozpraw naukowych i popularno-naukowych o związkach sztuki i kultury popularnej. Do jego ważniejszych publikacji należą:

Arnold Schwarzenegger oder Die Kunst, ein Leben zu stemmen. Stuttgart, 2012

Appetite for the Magnificent. Von Aquarien/On Aquaria (mit Fotografien von Tania & David Willen, deutsch- und englischsprachige Ausgabe), Zürich: Edition Patrick Frey, 2017

No Sports! Zur Ästhetik des Bodybuildings. Stuttgart: Franz Steiner, 2010

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej