Rozpoczęła się XX edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie.

Miasto przyzna nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione w latach 2022-2023 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada br. (liczy się data wpływu do urzędu)

Zarówno w kategorii prac doktorskich, jak i magisterskich Kapituła Nagrody przyzna po trzy równorzędne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia.

Wniosek o nagrodę należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17) lub przesłać na adres korespondencyjny Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania (Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).

Pozostałe wymagane dokumenty:

- streszczenie pracy, zawierające wyraźne wskazanie obszaru/dziedziny funkcjonowania miasta, w których może ona znaleźć zastosowanie lub której wyniki mogą być użyte w promocji Poznania,

- pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie - również te publikacje,

- dwie opinie w tym jedna promotora; co najmniej jedna z opinii powinna akcentować aplikacyjne lub promocyjne walory pracy,

- wniosek o nagrodę w wersji edytowalnej (plik Word bez podpisów),

należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl w formie załączników lub linku/linków do pobrania.

Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/autorów pracy lub przez Rektora uczelni.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do pobrania wniosku zgłoszeniowego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej