Kolejna edycja konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

Ruszyła VII edycja konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach w latach 2009-2010. Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem.

Plakat - grafika artykułu
Plakat

Jednym z głównych kryteriów oceny prac będzie ich utylitarny charakter. Miasto pragnie w ten sposób promować osiągnięcia absolwentów i młodych naukowców poznańskich szkół wyższych oraz zachęcać młode talenty do działania na rzecz rozwoju miasta. Prace należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania do 15 listopada 2010 r.

Formularz wniosku i regulamin konkursu TUTAJ

Ustanowienie "Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską " wynika z potrzeby pogłębiania i rozpowszechniania wiedzy o Poznaniu, promowania osiągnięć absolwentów i młodych naukowców wyższych uczelni oraz pozyskiwania młodych talentów naukowych do pracy na rzecz rozwoju miasta. Oczekuje się, iż efektem jej ustanowienia będzie zwiększenie wśród doktorantów i magistrantów poznańskich uczelni zainteresowania podejmowaniem tematów dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania różnorodnej problematyki związanej z Poznaniem.

sieci społecznościowe