Prof. Przemysław Matusik laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania

29 czerwca, w święto patronów Poznania, odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Podczas wydarzenia wręczono też tytuły Honorowego Obywatela Miasta Poznania , Zasłużonych dla Miasta Poznania oraz nagrody: naukową, artystyczną i sportową.

Prof. Przemysław Matusik laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Na zdjęciu widać postać laureata przemawiającego przy mównicy. - grafika artykułu
Prof. Przemysław Matusik laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania

Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzymał prof. Przemysław Matusik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za czterotomową publikację pt. "Historia Poznania". 

Laureat jest historykiem, prodziekanem Wydziału Historii UAM ds. naukowych, wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i członkiem wielu rad naukowych. Zajmuje się dziejami XIX w., zwłaszcza zaboru pruskiego, przemianami religijnymi, procesami modernizacyjnymi i historią miejską. Wśród jego publikacji znajdują się m.in.: monografia "«Nadeszła epoka przejścia...». Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871" oraz przygotowana do druku klasyczna praca Moritza Jaffego "Poznań pod panowaniem pruskim". Od 2007 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania", a od 2015 r. jej redaktorem naczelnym.

- Dziękuję Kapitule, która tak wysoko oceniła moją pracę, Miastu Poznań oraz wnioskodawcom, którzy zgłosili moją kandydaturę - mówił prof. Matusik. - Dzisiejsze spotkanie zaczęliśmy w cieniu tragicznych wydarzeń. Historia - wbrew znanemu powiedzeniu - niczego nas nie uczy. Dostarcza jednak wiedzy, pozwala lepiej zrozumieć to, co się dzieje. Dodaje otuchy i budzi nadzieję.

Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania odebrałprof. Rafał Zapała. Jest kompozytorem, artystą dźwięku, improwizatorem, pianistą, perkusistą, elektronikiem, doktorem habilitowanym sztuki muzycznej - kompozycji, profesorem Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Nagrodę Sportową Miasta Poznania otrzymałaKarolina Naja. Jej największymi sukcesami są cztery medale igrzysk olimpijskich (jeden srebrny i trzy brązowe) oraz ponad 20 medali imprez o randze mistrzostw świata (12), mistrzostw Europy (10) czy igrzysk europejskich. W 2022 r. wstąpiła w szeregi Wojska Polskiego. Jest sportową stypendystką Miasta Poznania.

Kapituła Nagrody Sportowej uhonorowała nagrodą sportową w kategorii trenerskiej Antoniego Obryckiego. W 2021 r. jego zawodnik Tadeusz Michalik wywalczył brązowy medal w kategorii 97 kg w zapasach w stylu klasycznym podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Ma uprawnienia sędziego klasy międzynarodowej II w zapasach i sumo. Od 16 lat pełni funkcję prezesa KS Sobieski Poznań, a od sześciu prezesa Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego.

Z kolei Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania odebrał prof. Wojciech Łączkowski, wybitny prawnik, autor wielu publikacji z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych.

Tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania otrzymali:

Anna Chraniuk, działaczka społeczna, która promuje kulturę ukraińską.

Prof. Jarosław Kozłowski - jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów wizualnych.

Prof. Ewa Wycichowska - urodzona w Poznaniu tancerka, choreografka, pedagog, profesor sztuk muzycznych.

KKS Lech Poznań - poznański klub piłki nożnej.

AW

sieci społecznościowe