Przyznano Nagrodę Naukową Miasta Poznania i stypendia dla młodych badaczy

Laureatem XXVIII Nagrody Naukowej Miasta Poznania został Pan prof. zw. dr hab. Edward Balcerzan, za monografię naukową Literariness. Models, gradations, experiments (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii "Studies in Modern Polish Literature and Culture" przez wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. Wyłoniono również dwunastu młodych badaczy i badaczek, którzy otrzymają stypendium naukowe.

prof. dr hab. Edward Balcerzan, fot. Bogusława Latawiec - grafika artykułu
prof. dr hab. Edward Balcerzan, fot. Bogusława Latawiec

Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Lorenca przeanalizowała wnioski o przyznanie Nagrody Naukowej oraz stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Wyłoniono: laureata Nagrody Naukowej - prof. dra hab. Edwarda Balcerzana, który otrzyma 60.000 zł oraz dwanaście młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym - otrzymają one po 5.000 zł w ramach stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

Laureat Nagrody Naukowej jest literaturoznawcą, poetą, prozaikiem, tłumaczem, eseistą, członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Został zgłoszony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak wskazali wnioskujący "dorobek naukowy prof. Balcerzana niewiele ma sobie równych pod względem doniosłości w polskiej powojennej nauce o literaturze. Dzięki swoim studiom teoretycznym badacz ten stał się współtwórcą zrodzonej w latach 60. XX wieku szkoły strukturalno-semiotycznej, która rozsławiła Poznań jako ośrodek badań humanistycznych. Jako jeden z pierwszych uczynił także zagadnienia sztuki przekładu przedmiotem zainteresowań polonistów-literaturoznawców, konstytuując w latach 60. I 70. XX wieku tzw. "poznańską szkołę translatologiczną". W monografii Literariness. Models, gradations, experiments prof. Balcerzan udowodnił, że polska myśl teoretyczna w badaniach literackich ma do zaproponowania zagranicznym kręgom naukowym oryginalne koncepcje i metody. Skonstruowana przez niego tzw. "sprzecznościowa teoria literatury" odznacza się uniwersalnością i może być stosowana w odniesieniu do zjawisk literackich niezależnie od czasu i miejsca ich powstania. Dzięki zawartym w książce interpretacjom dzieł literatury polskiej, a także nawiązaniom do osiągnięć polskiego literaturoznawstwa, monografia ma olbrzymie znaczenie dla promocji poznańskiej humanistyki za granicą. Ze względu na autorski wkład w przygotowanie tekstu do edycji anglojęzycznej monografia winna być uznana za niezależne  od wersji polskiej osiągnięcie naukowe o międzynarodowym zasięgu oddziaływania."

Tegorocznymi stypendystkami i stypendystami zostali tymczasem: Piotr Alexandrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Piotr Celichowski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), Krzysztof Ciomek (Politechnika Poznańska), Tomasz Cłapa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Krzysztof Dudka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Paweł Jeżowski (Politechnika Poznańska), Maciej Majka (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu), Anetta Płatek (Politechnika Poznańska), Krzysztof Ptaszyński (Instytut Fizyki Molekularnej PAN), Wojciech Smułek (Politechnika Poznańska), Anna Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Krzysztof Wójcik (Instytut Fizyki Molekularnej PAN). Szczegóły osiągnięć poszczególnych stypendystów - w załączeniu.

Konkurs koordynowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Załączniki

sieci społecznościowe