Rektorka UAM Prof. Bogumiła Kaniewska została przewodniczącą KRASP

Prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na kadencję 2024-2028. Jest drugą kobietą na tym stanowisku. W mijającej kadencji była członkinią prezydium KRASP, pełniła również  funkcję przewodniczącej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Wybory nowych władz KRASP odbyły się 27 czerwca, ich kadencja rozpocznie się 1 września 2024 roku.

Grafika przedstawia zdjęcie Prof. Bogumiły Kaniewskiej - grafika artykułu
Prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu została przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na kadencję 2024-2028. Grafika: KRASP

- Jest mi niezmiernie miło, również z powodu tak szerokiego, prawie jednomyślnego poparcia. Bardzo, bardzo dziękuję! Zrobię wszystko, by godnie reprezentować środowisko szkolnictwa wyższego w Polsce - tak objęcie stanowiska przewodniczącej KRASP skomentowała Pani Rektor.

Prof. Bogumiła Kaniewska ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii "Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego". W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie literaturą XX wieku, a także teorią przekładu i literaturą dla dzieci. Jest autorką książki poświęconej narracji pierwszoosobowej "Świat w granicach >ja<"; oraz książki poświęconej problematyce polskiej powieści przełomu XX i XXI wieku "Śladami Tristrama Shandy". Jest współautorką podręcznika do teorii literatury (we współpracy z prof. Anną Legeżyńską), kilku książek popularnonaukowych (w tym "Literatury XX wieku" - we współautorstwie z prof. Anną Legeżyńską i prof. Piotrem Śliwińskim).

W roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. W 2016 roku została wybrana na prorektor ds. studenckich, a od 2020 roku jest rektorką UAM. Została także wybrana na kolejną kadencję 2024-2028. Nadzorowała - w ramach udziału w konsorcjum EPICUR - przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego. Zainicjowała takie projekty, jak program wsparcia psychologicznego dla studentów, a także akcję "Widzialna Ręka UAM". Bierze aktywny udział w projekcie  UAM "Gdy Nauka jest Kobietą". Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Górnej Alzacji w Miluzie.

Źródło: Biuro Prasowe UAM