Rozpoczęła się budowa Collegium Pharmaceuticum

Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego połączona była z wmurowaniem aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby dla Wydziału Farmaceutycznego.

Collegium Pharmaceuticum (źródło: materiały Uniwersytetu Medycznego) - grafika artykułu
Collegium Pharmaceuticum (źródło: materiały Uniwersytetu Medycznego)

Nowa siedziba Collegium Pharmaceuticum powstaje przy ulicy Rokietnickiej, w sąsiedztwie istniejących już budynków Uniwersytetu Medycznego. Obiekt składać się będzie z 3 budynków o łącznej powierzchni 16 tys. m kw. i znajdą w nim miejsce wszystkie jednostki Wydziału Farmaceutycznego: 2 części naukowo-dydaktyczne oraz Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej.

Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 90 mln zł. Pierwszy z etapów sfinansowany będzie z pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Cała inwestycja ma zostać zakończona do 2025 roku.

sieci społecznościowe