Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie

Już po raz 17. przyznano nagrody za najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach oraz w instytucjach naukowych. Konkurs to jeden z przykładów współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią Covid-19 uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się online. 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią Covid-19 uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się online - grafika artykułu
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią Covid-19 uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się online

- Zależy nam na pracach, które reprezentują bardzo wysoki poziom naukowy oraz mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju i promocji Poznania jako silnego ośrodka naukowego. Dziękuję osobom nagrodzonym i wyróżnionym za to, że piszecie tak znakomite prace w swoich dziedzinach, a także Państwa promotorom za to, że prowadzili wasz rozwój naukowy w kierunku, który pozwolił tak znakomite prace napisać - mówił podczas wirtualnej gali Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz przewodniczący Kapituły Konkursu.  

Miasto Poznań pragnie włączać młode talenty w działania na rzecz stolicy Wielkopolski oraz promować ich osiągnięcia naukowe. 

- Dobrze, że program jest kontynuowany i cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja jest rekordowa, jeśli chodzi o liczbę nadesłanych prac. Dla nas bardzo ważne jest, aby miały one przełożenie na życie mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Konkurs jest pozytywnym przykładem współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim. Ta współpraca jest ważna i strategiczna - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Gratuluję nagrodzonym i wyróżnionym, a także ich opiekunom. Życzmy sobie, aby nie tylko nasze kolejne spotkanie mogło odbyć się na żywo, ale też aby jak najszybciej życie akademickie mogło wrócić na swoje normalne tory.

O niesłabnącej popularności konkursu świadczą liczby. W tym roku wpłynęły 122 prace: 70 magisterskich i 52 doktorskich. Młodzi naukowcy reprezentują zarówno nauki ścisłe, jak humanistyczne (m.in. przyrodnicze, medyczne, ekonomiczne, społeczne). 

Prace oceniła kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta Poznania, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

- Stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem. I wcale nie dlatego, że prac było dużo oraz reprezentowały one wiele różnych dziedzin i dyscyplin nauki. Największe wyzwanie to wybór tych najlepszych z najlepszych. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu były bardzo dobre. Niektóre nawet świetne i wybitne. Jako główne kryterium oceny przyjęliśmy związek pracy z miastem. Mógł być on wieloraki. Na konkurs wpłynęły prace typowo aplikacyjne, które opisują rozwiązania, jakie można zastosować w Poznaniu. Były też prace retrospektywne, poruszające zagadnienia istotne dla historii naszego miasta. Ale były też prace ważne dla rozwoju nauki i szeroko rozumianego rozwoju cywilizacyjno-społecznego, które dotykały niezwykle ważnych zagadnień naukowych oraz stanowią znakomity sposób promocji naszego miasta i środowiska naukowego - tłumaczyła prof. Ewa Mińska-Struzik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkini Kapituły Konkursu.  

Kapituła przyznała w tym roku trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 14 tys. zł. w kategorii prac doktorskich oraz trzy równorzędne nagrody w wysokości 7 tys. zł. w kategorii prac magisterskich. Ponadto przyznano po cztery wyróżnienia w każdej z kategorii. 

Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie konkursu

Łącznie w dotychczasowych 17 edycjach konkursu nagrodzono i wyróżniono 236 prac. Konkurs koordynuje Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

AJ/ WRMiWM

sieci społecznościowe