Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Już po raz trzynasty przyznane zostaną Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 20 czerwca 2020.

Stypendia Miasta Poznania - grafika artykułu
Stypendia Miasta Poznania

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad, w wysokości ponad 1000 zł miesięcznie, przyznawane są na jeden rok akademicki - od października do czerwca. Kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł "Stypendysty Miasta Poznania". Osoby te, dzięki swoim osiągnięciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale i Miasta Poznania i tym samym staną się ambasadorami marki "Akademicki Poznań".

- O potencjale Poznania, jako silnego ośrodka akademickiego, świadczą młodzi ludzie studiujący na poznańskich uczelniach. To oni nadają charakter naszemu miastu i budują jego kapitał społeczny. Program stypendialny ma zachęcić utalentowanych absolwentów szkół średnich z całego kraju do kontynuowania edukacji właśnie w stolicy Wielkopolski. Wspierając ich finansowo, chcemy stworzyć im jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju swoich umiejętności - mówi Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/2021 mogą składać:

Laureaci i finaliści olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2020 r. na poznańskiej uczelni.

Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2020 r.

Mimo szczególnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19 i nieorganizowaniem w 2020 r. centralnych etapów olimpiad, zasady miejskiego programu pozostają niezmienione (o stypendium mogą ubiegać się wszyscy finaliści olimpiad, a także laureaci z lat ubiegłych).

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemicznym, w 2020 r. wnioski prosimy przesyłać drogą mailową. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydata.

Aby skutecznie doręczyć wniosek do urzędu, należy wypełniony formularz wydrukować, podpisać i zeskanować (dopuszczalne są zarówno pliki PDF, jak i JPG), a następnie wraz załącznikami przesłać mailem na adres akademickipoznan@um.poznan.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać: "Wniosek o Stypendium".

Program stypendialny realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

sieci społecznościowe