Światowy Kongres Informatyczny

Kilkuset specjalistów IT z całego świata przyjedzie do Poznania, by wziąć udział w Światowym Kongresie Informatycznym (World Computer Congress). W programie kongresu są między innymi: prelekcje na temat obecnych trendów, a także debaty, spotkania networkingowe oraz możliwość prezentacji własnych badań. WCC odbędzie się już za kilkanaście dni, od 17 do 21 września 2018.

Światowy Kongres Informatyczny
Światowy Kongres Informatyczny

Światowy Kongres Informatyczny (WCC) jest organizowany przez federację IFIP (International Federation For Information Processing - wiodącej międzynarodowej Federacji ds. Przetwarzania Informacji, utworzonej w 1969 r. pod auspicjami UNESCO). Członkami IFIP są towarzystwa i akademie nauk z ponad 50 krajów. Łącznie federacja skupia ponad 350 tys. informatyków, wśród których jest wielu laureatów nagrody Turinga (informatycznego odpowiednika nagrody Nobla).

WCC odbywa się co 2 lub 3 lata, od 1959 roku. W każdej edycji kongresu uczestniczy od kilkuset do 2 tysięcy przedstawicieli nauki i przemysłu. Gospodarzem ostatnich WCC były: Kanada (2002), Francja (2004), Chile (2006), Włochy (2008), Australia (2010), Holandia (2012) i Korea (2015). W Europie Centralnej i Wschodniej odbył się tylko jedno takie wydarzenie (na Węgrzech w 1998 roku). WCC w Poznaniu będzie więc pierwszym kongresem IFIP w tej części Europy od 20 lat. Okazja do wzięcia udziału w wydarzeniu zbyt szybko się nie powtórzy. WCC za każdym razem odbywa się w innym mieście świata.

Temat przewodni tegorocznego WCC to: Information Processing in an Increasingly Connected World: Opportunities and Threats. Główne tematy, jakie zostaną poruszone to m.in.: bezpieczeństwo i ochrona prywatności, analityka biznesowa i data science, technologie przetwarzania dużych i niejednorodnych wolumenów danych (Big Data), systemy informatyczne klasy enterprise i technologie baz danych, a także aspekty społeczne technologii informatycznych, badania i rozwój technologii informatycznych w przemyśle i nauce oraz rozwój informatyki w ujęciu historycznym. W programie znalazły się też np. międzynarodowy konkurs bezpieczeństwa cyfrowego - Capture the Flag czy sesje tematyczne poświęcone maszynie szyfrującej Enigma z pokazem jej działania.

Na uczestników kongresu czeka seria wykładów plenarnych, które wygłoszą światowej sławy eksperci, m.in.: sir Dermont Turing (bratanek Alana Turinga), prof. Wil van der Aalst - jeden z najczęściej cytowanych na świecie naukowców-informatyków, dr Jan Camenisch - ekspert w zakresie kryptografii i ochrony prywatności czy prof. Leslie Valiant - autor fundamentów teorii obliczeniowej, laureat Nagrody Turinga. Entuzjaści IT będą też mogli spotkać profesjonalistów wiodących firm na rynku globalnym (m.in., GSK, IBM, Intel, Microsoft, Roche, Beyond, Intel) oraz ekspertów IT z przemysłu i akademii z całego globu.