UAM ubiega się status Uniwersytetu Europejskiego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest częścią europejskiego konsorcjum ośmiu uniwersytetów EPICUR, które wspólnie ubiegają się o unijny grant na utworzenie Uniwersytetu Europejskiego.

UAM
UAM

Pomysł utworzenia Uniwersytetu Europejskiego zaproponowała w 2017 roku prezydent Francji Emmanuel Macron. Sieć europejskich uniwersytetów miałaby wspólne programy nauczania, dyplomy oraz programy naukowo-badawcze. Projekt spotkał się z aprobatą Komisji Europejskiej.

UAM wchodzi w skład konsorcjum EPICUR - European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions. Partnerami poznańskiej uczelni są:

University of Strasbourg (lider projektu), (Francja);

University of Amsterdam (Holandia);

Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy);

Karlsruher institut für technologie (Niemcy);

University of Haute‐Alsace (Francja);

University Bodenkultur Wien (Austria);

Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).

Uniwersytety Europejskie mają zacząć działać już od najbliższego roku akademickiego. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu Erasmus+ "European Universities". Każda sieć, która wygra w unijnym konkursie, może liczyć na maksymalnie 5 mln euro.

Planuje się utworzenie do 2024 roku około 20 Uniwersytetów Europejskich. Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu grantowego nastąpi prawdopodobnie w połowie roku.