UAM został uznany za Uczelnię Badawczą

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zdobył status "Uczelni Badawczej". Tylko 10 polskich uczelni otrzymało taki status. Szkoły wyższe, przed przyznaniem statusu Uczelni Badawczych podlegały ocenie przez międzynarodowych specjalistów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego. W finałowej dwudziestce najlepszych polskich uczelni był także poznański Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.

UAM został uznany za Uczelnię Badawczą (foto: A. Wykrota UAM)
UAM został uznany za Uczelnię Badawczą (foto: A. Wykrota UAM)

Program "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki. Jego celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłonionych zostało 10, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, ale nie zostały w nim wyłonione, także otrzymają wsparcie finansowe - subwencję zwiększoną o 2%. Do tej grupy trafił Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.

Do udziału w pierwszym konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.